Kinh nghiệm hay

ROM cứu máy cho iPhone 6s (MT6582) s201 MB v2.0

ROM cứu máy cho iPhone 6s (MT6582) s201 MB v2.0 Máy tàu thiên biến vạn hóa, mọi người check kỹ ver ghi trên main nhé DOWNLOAD: (Link Google Drive) ip6s MTK6582_s201_MB_v2.0.zip (570M) HƯỚNG DẪN: sử dụng …