Kinh nghiệm hay

Cách kiểm tra iPhone Lock thuộc nhà mạng nào

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập theo đường dẫn Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Ngay sau đó, phần Kiểu máybạn sẽ thấy thông tin cần thiết. Nếu xuất hiện dòng chữ LL/A thì đó …

ROM cứu máy cho iPhone 6s (MT6582) s201 MB v2.0

ROM cứu máy cho iPhone 6s (MT6582) s201 MB v2.0 Máy tàu thiên biến vạn hóa, mọi người check kỹ ver ghi trên main nhé DOWNLOAD: (Link Google Drive) ip6s MTK6582_s201_MB_v2.0.zip (570M) HƯỚNG DẪN: sử dụng …