Samsung vô tình khẳng định ‘tính năng lớn’ của Galaxy S8